Ideals and Vanity

Ideals and vanity are pure human behaviour, although how to deal with and get back up from it, makes it only more human..

Idealen en ijdelheid zijn puur menselijk, echter hoe je ermee omgaat en dan doorgaat om daarbovenop te geraken, maakt het enkel pas meer menselijk…

— ZKboi